Ερωτήσεις

(Φωτογραφία από τα πρώτα εργαστήριά μας το 2014)

Σε μία φράση: Γιατί Ρομποτική;

Διότι μέσω της Ρομποτικής τα παιδιά μας ικανοποιούν πλήρως και ευχάριστα την εκ φύσεως προδιάθεσή τους για ανακάλυψη (από τη θεωρία στην πράξη), της Επιστήμης, της Τεχνολογίας και της Μηχανικής - ταυτόχρονα και διασκεδαστικά!

Σε μία φράση: Γιατί Ρομποτική στο CityLab;

Στο CityLab «γίνεται κάτι παραπάνω από Ρομποτική» (Κατερίνα, 11 ετών).

Εμείς, θα προσθέσουμε ότι τα παιδιά είναι απο την πρώτη μέρα δημιουργοί και όχι χρήστες/θεατές τεχνολογίας - και αυτό το πετυχαίνουμε σε όλες τις ηλικίες - και ότι με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά θα παρακινηθούν και θα ενεργοποιηθούν, οι σύνθετες απαιτήσεις του 21ου αιώνα θα έχουν κατακτηθεί διασκεδαστικά και το χάσμα δεξιοτήτων που σήμερα υπάρχει, θα αρχίσει να κλείνει!

Σε μία φράση: Τι είναι ρομποτική και τι είναι ρομπότ;  

Ρομποτική είναι η διαθεματική τομή της επιστήμης, της τεχνολογίας και της μηχανικής, που παράγει ρομπότ δηλαδή μία μηχανή που δύναται να αλληλοεπιδρά με το περιβάλλον της.

Τι είναι Εκπαιδευτική Ρομποτική και τι είναι STEM;

Η Εκπαιδευτική Ρομποτική είναι ένα σύγχρονο ομαδοσυνεργατικό περιβάλλον μάθησης στο οποίο οι συμμετέχοντες παρακινούνται με το σχεδιασμό και την κατασκευή δημιουργιών που έχουν χαρακτηριστικά παρόμοια με τον άνθρωπο ή τα ζώα, σε δραστηριότητες που έχουν νόημα για τους ίδιους.
ομποτική είναι η διαθεματική τομή της επιστήμης, της τεχνολογίας και της μηχανικής, που παράγει ρομπότ δηλαδή μία μηχανή που δύναται να αλληλοεπιδρά με

STEM είναι η διεπιστημονική προσέγγιση στις Επιστήμες, την Τεχνολογία τη Μηχανική και τα Μαθηματικά - η προσέγγιση στη μάθηση όπου όλες αυτές οι έννοιες "παρουσιάζονται" και δουλεύονται μαζί, ταυτόχρονα, την ίδια ώρα στο ίδιο διαθεματικό εργαστήριο. 

Πως διαλέγω Κέντρο Ρομποτικής;

Το εύκολο: δείτε οπωσδήποτε από κοντά τις προδιαγραφές του, τους ανθρώπους του, τους χώρους του και τη συνέχεια σπουδών. Ρωτήστε τα πάντα.
Το δύσκολο: επειδή η Ρομποτική είναι κάτι καινούριο (σχετικά) καλό θα είναι να είναι μαζί σας και να σας βοηθήσει κάποιος γνωστός σας που εμπιστεύεστε, του χώρου (με την ευρεία έννοια), στην επιλογή σας. 

Τι είναι το CityLab;

Tο CityLab είναι εξειδικευμένο κέντρο STEM που παρέχει σε παιδιά (5..17 ετών) αποκλειστικά εργαστήρια STEM από το 2014. Όλα τα εργαστήρια σχεδιάζονται και πραγματοποιούνται από μια ομάδα επιστημόνων ή μηχανικών, με προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές σε έναν ή περισσότερους τομείς STEM: Φυσική, Ηλεκτρολογία, Μηχανολογία, Επιστήμη Υπολογιστών, Χρηματοοικονομικά, Βιομηχανικό Σχέδιο. Το CityLab παράγει εργαστήρια και εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών, βασισμένα σε projects του πραγματικού κόσμου και στοχεύει σε δημιουργίες υψηλής ποιότητας που λύνουν πραγματικά προβλήματα γύρω μας.

Ποιοι διδάσκουν στο CityLab;

Από την πρώτη μέρα (Σεπτέμβριος 2014) οι εκπαιδευτές που διδάσκουν τα παιδιά μας είναι εισηγητές που έχουν όλα τα παρακάτω 
- άριστη θεωρητική και πρακτική γνώση σε καθένα από τα πεδία του STEM επειδή τα έχουν ήδη διδαχθεί οι ίδιοι σε σχετικό τμήμα Πανεπιστημίου ή Πολυτεχνείου
- ήδη επαγγελματική/επιχειρησιακή εργασιακή εμπειρία στα αντικείμενα που διδάσκουν
- εξαιρετική μεταδοτικότητα και αλληλεπίδραση με τα παιδιά καθώς και πείρα σε διδασκαλία/σεμινάρια
- αγάπη για το αντικείμενο και όραμα για την πολύπλευρη εξέλιξή του
Στην ομάδα μας υπάρχουν διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί με μεταπτυχιακά διπλώματα (σε Computer Engineering και σε Robotics) και πτυχιούχοι Επιστήμονες Υπολογιστών, Φυσικοί και Μαθηματικοί, αρκετοί με μεταπτυχιακά διπλώματα. Όλοι με εξαιρετική διδακτική και εργασιακή εμπειρία και όλοι μοιραζόμαστε τον ίδιο στόχο!

Πώς ξέρω αν αυτά που διδάσκετε είναι κατάλληλα για την ηλικία του παιδιού μου;

Γνώμονας του τι διδάσκουμε ανά ηλικία είναι
- οι παιδαγωγικές οδηγίες στη χώρα μας και οι διεθνείς επιστημονικές και τεχνοκρατικές προδιαγραφές της διδασκαλίας STEM
- η πολυετής πείρα των εισηγητών μας στο αντικείμενο, αλλά και (ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ)...
- ... οι ηλικιακές προδιαγραφές των εκπαιδευτικών πλατφορμών που χρησιμοποιούμε, όπως ακριβώς αυτές έχουν τεθεί από τον κατασκευαστή τους:
Είναι εύλογο ότι δεν πρέπει να διδάσκεται για παράδειγμα ένα παιδί 5 ετών με εκπαιδευτική πλατφόρμα που οι ηλικιακές προδιαγραφές του κατασκευαστή είναι 7+. Το παιδί, φυσικά και "θα περνά καλά και θα διασκεδάζει" σε αυτή την περίπτωση. Ωστόσο το παιδί  
δεν θα γίνει ο δημιουργός όπως όλοι μας επιθυμούμε αλλά ένας απλός χρήστης  
- θα χειρίζεται και θα παίζει κατά κανόνα με έτοιμες κατασκευές που φτιάχνονται και προγραμματίζονται από τρίτους!  
- θα βαρεθεί τη διαδικασία γρήγορα και θα τα παρατήσει,  όπως βαριέται κάποιο videogame "που τόσο του άρεσε κάποτε"... 
-  Στην Εκπαιδευτική Ρομποτική είναι δύσκολο να  ξεχωρίσει κάποιος γονέας τα όρια αυτά,  γι' αυτό και η ευθύνη μας στο CityLab  είναι πολύ μεγάλη σε  αυτό το θέμα. 

Πώς θα καταλάβω αν τα μαθήματα ρομποτικής που λαμβάνει το παιδί μου είναι αποτελεσματικά;

Δύσκολη ερώτηση. Κατ’ αρχήν θα παρατηρήσουμε αν στο παιδί αλλάζει ο τρόπος σκέψης και θεώρησης του κόσμου και αν ψάχνει να βρει τις αιτίες πίσω από αυτά που συμβαίνουν γύρω του, όχι μόνο στον απλό τρόπο λειτουργίας των μηχανισμών αλλά σε όλα! Αν δηλαδή τελικά θέλει να εξερευνά και να “προκαλεί” την καθημερινότητα (και τους γονείς…) με ερωτήσεις προφανείς μεν, πολύ δύσκολο να απαντηθούν δε.

Τεχνοκρατικά, είναι απλό: τα παιδιά  “απαντούν” άνετα και χαρούμενα σε “ερωτήσεις” όπως “τι υλικά θα χρειαστείτε και πώς θα οργανωθείτε για να φτιάξετε χωρίς οδηγίες ένα …” ή “πως νομίζεις ότι δουλεύει το …”
Για τα παιδιά μας στο CityLab η εικόνα χαρούμενων παιδιών να σχεδιάζουν και να κατασκευάζουν μηχανισμούς όπως διαφορικό, ρομπότ εκτός έτοιμων σχεδίων αλλά και ηλεκτρομηχανολογικούς αυτοματισμούς σε arduino και προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης, (σταματάμε εδώ γιατί ξέρουμε ότι ακούγεται “κάπως” και μάλλον δεν τα πιστεύετε αν δεν τα δείτε οι ίδιοι...)  – αλλά και να τα παρουσιάζουν σε κοινό άνετα και δεχόμενα όλες τις ερωτήσεις είναι η καλύτερη απόδειξη της αποτελεσματικότητας των εργαστηρίων μας.
Τέλος είναι και κάτι ακόμη – όταν ακούτε από το παιδί ότι ¨θέλω να συνεχίσω ρομποτική» και «δεν το διαπραγματεύεται»!!!

Να περιγράψουμε τα Εργαστήρια;

Τα παιδιά του Robotics Lab εντάσσονται σε διμελείς ή τριμελείς ομάδες, με δυνατότητα για μέγιστο αριθμό σε κάθε τμήμα τις 7 με 8 ομάδες. Οι προδιαγραφές των αιθουσών μας (αίθουσες 35m2 και πάγκοι εργασίας 90x240), ο εξοπλισμός μας, αλλά κυρίως το υψηλό επιστημονικό/παιδαγωγικό επίπεδο των εισηγητών μας, μας "επιτρέπουν" άνετα τον μέγιστο αριθμό μαθητών, στον ετήσιο κύκλο των labs, και μάλιστα  οι παρουσιάσεις και ο συναγωνισμός  είναι εξαιρετικά με αυτές τις συνθήκες! Όταν το δείτε από κοντά, θα το διαπιστώσετε οι ίδιοι!!! Τα παιδιά το λατρεύουν και διασκεδάζουν - κάθε βδομάδα υπάρχει ένας "νέος διαγωνισμός"! 
  Στην πράξη, επειδή έχουμε πολλά τμήματα μέσα στην εβδομάδα, ο μέσος αριθμός παιδιών ανά τμήμα δεν ξεπερνά τα 12.   

Πόσο διαρκούν τα εργαστήρια;

Η καλύτερη, πληρέστερη και ολοκληρωμένη απόκτηση ουσιαστικής γνώσης έρχεται με την παρακολούθηση του ετήσιου κύκλου εργαστηρίων (Σεπτέμβριος – Ιούνιος) σε 10 μήνες / 42 εργαστήρια. Ο κύκλος αυτός, είναι προσεκτικά δομημένος και σχεδιασμένος με ποικιλία διαθεματικών εργαστηρίων. Μάλιστα μπορούν να ενταχθούν χωρίς πρόβλημα σε συγκεκριμένα ενδιάμεσα χρονικά σημεία νέοι μαθητές σχεδόν σε όλα τα Labs  και υπάρχει ειδική μέριμνα για το χειρισμό τους και μέθοδος να «ευθυγραμμιστούν» με τους υπόλοιπους χωρίς μαθησιακά κενά. 

Δύο λόγια για το χώρο και τις εγκαταστάσεις;

Το CityLab βρίσκεται στον Άλιμο, στην οδό Γ. Κονδύλη 4, «επάνω» στην παραλιακή λεωφόρο και απέναντι από τη στάση «Ζέφυρος» του Τραμ. Τα παιδιά μπορούν να έρχονται και μόνα τους - η πρόσβαση είναι εύκολη και ασφαλής είτε με μέσα μαζικής μεταφοράς είτε με τα πόδια, όλες τις ώρες της ημέρας, ενώ υπάρχει και ιδιόκτητος χώρος πάρκινγκ.

Οι «προχωρημένοι» μαθητές δεν «βαριούνται» στην ομάδα τους; Οι μεγάλοι (π.χ. 11) με τους μικρούς (π.χ.  8);

Όχι. Οι «μαθητές» κατατάσσονται ανάλογα με την ηλικία τους και σε ομάδες φίλων και γνωστών μεταξύ τους - η βασική ιδέα της ομαδικής δουλειάς στο CityLab είναι ακριβώς αυτό: είναι ομαδοσυνεργατική και όχι σε γκρουπ. Μάλιστα. οι «δυνατοί» μαθητές παρακινούν και βοηθούν τους υπόλοιπους της ομάδας τους με αποτέλεσμα να μαθαίνουν όλοι από όλους και όλοι μαζί από τον εισηγητή. Το σύστημα αυτό στην Εκπαιδευτική Ρομποτική αποδίδει καλύτερα από τη συνήθη εκπαιδευτική διαδικασία διάκρισης σε «τμήματα προχωρημένων» και «τμήματα αρχαρίων». Το "παρακινώ - παροτρύνω - παροτρύνομαι"  που βλέπουμε μεταξύ μεγάλων  και  μικρών είναι εκπληκτικό!

Πρέπει να αγοράσω κάτι; Τι πρέπει να έχει το παιδί μαζί του;

Όχι και τίποτε, αντίστοιχα. Ο απαιτούμενος εξοπλισμός ρομποτικής και ο προσωπικός υπολογιστής  ή το tablet παρέχεται στα εργαστήρια του CityLab σε κάθε μαθητή.

Παραδίδετε «ιδιαίτερα» μαθήματα ρομποτικής;

Τα εργαστήριά μας προσφέρονται μόνο σε ομάδες! Τα «Ιδιαίτερα» μαθήματα σε ένα άτομο, ακυρώνουν τον σχεδιασμό του προγράμματος Εκπαιδευτικής Ρομποτικής που απαιτεί ομαδική εργασία και μάλιστα εργασία σε ομάδες και όχι σε γκρουπ! Κατ' εξαίρεση γίνονται «Εντατικά Εισαγωγικά Εργαστήρια» μόνο σε παιδιά που θέλουν να ενταχθούν σε συγκεκριμένα Labs τα οποία έχουν ήδη ξεκινήσει και βρίσκονται σε συγκεκριμένο επίπεδο κατά περίπτωση.

Από ποια ηλικία μπορεί ένα παιδί να συμμετάσχει στις δραστηριότητες του CityLab;

Οι μικρότεροι μαθητές είναι πέντε χρονών, ξεκινούν με εντυπωσιακά αποτελέσματα και συνεχίζουν με ακόμη εντυπωσιακότερα σε πολλούς τομείς.

Από πού ξεκινάει το κάθε παιδί;

Απλά: από την ομάδα του και το πρόγραμμα που έχει ενταχθεί! Πραγματικά απλά και χωρίς άγχος, όλα είναι ήδη μελετημένα πολύ προσεκτικά, ώστε τα παιδιά να προχωρούν και να δημιουργούν όλα μαζί χωρίς κενά και απορίες. Η εμπειρία μας στο αντικείμενο εγγυάται την αρχικά ομαλή ένταξη των νέων παιδιών στα εργαστήρια (τα οποία στους γονείς πολλές φορές φαντάζουν «δύσκολα») και τα παιδιά μας φροντίζουμε να εξελίσσονται τόσο στο γνωστικό όσο και στο κοινωνικό επίπεδο. Οι μαθητές μας συνεχίζουν για πολλά χρόνια μαζί μας και διαλέγουν και δύο ταυτόχρονα εργαστήρια να παρακολουθούν (πχ. Robotics και Computer Science)

Πρέπει το παιδί να έχει εμπειρία σε υπολογιστές ή ρομποτική;

Δεν είναι απαραίτητο. Επίσης, ας ξεκαθαρίσουμε ότι άλλο είναι το «εμπειρία σε υπολογιστές» και τελείως άλλο το «προγραμματισμός υπολογιστών»  (χειρισμός vs δημιουργία) και άλλο "γράφω κώδικα".. Θα το δούμε αναλυτικά σε κάποιο Open Day Lab αυτό! Για τους υπολογιστές ειδικά, κρατείστε ότι Algorithm + Coding = Programming.

Θα είναι μπροστά σε υπολογιστή όλη την ώρα;

Φυσικά όχι! Αυτό θα ήταν η αποτυχία του προγράμματος! Τα παιδιά προγραμματίζουν στον Η/Υ, συσκέπτονται, συναρμολογούν, παρατηρούν το ρομπότ τους στην πράξη, διορθώνουν, μελετούν, υιοθετούν ιδέες από τις άλλες ομάδες, βελτιώνουν τα έργα τους, και ξανά από την αρχή. Ο στόχος είναι να μάθουν τα παιδιά σωστά, χρησιμοποιώντας "μυαλό και χέρια".

Μπορεί ένα παιδί π.χ. 9 χρονών να είναι με πολύ μεγαλύτερα παιδιά;

Δεν αποκλείεται, αλλά στις ηλικίες 5-15 είναι καλύτερα για πολλούς και συγκεκριμένους λόγους να τηρείται στο CityLab ακριβώς ό,τι εφαρμόζεται ευλαβικά στον κλασσικό παιδικό αθλητισμό: τα συνομήλικα παιδιά αθλούνται μαζί, ενώ τα πραγματικά ταλέντα έχουν τον χρόνο και τον καιρό τους να ξεχωρίσουν όταν μεγαλώσουν! Τα  προγράμματά μας έχουν συγκεκριμένο "αποδεκτό εύρος" ηλικιών το καθένα, το έχουμε δει στη θεωρία και το έχουμε διαπιστώσει και στην πράξη οι ίδιοι.

Μπορούν οι γονείς να είναι στην τάξη ή στον χώρο κατά το Lab για να «βλέπουν το μάθημα»;

Οι γονείς θα ενημερώνονται για το τι θα διδάσκονται τα παιδιά, στο ειδικό Open Day. Πέραν αυτού, στα μέσα του κάθε κύκλου σεμιναρίων, προβλέπεται μία επιπλέον «μέρα των γονέων», όπου οι γονείς χωρίς να ενοχλούν (...) θα είναι μέσα στην τάξη σε όλη τη διάρκεια σε ένα πραγματικό μάθημα και θα σηκώνουν το χέρι για ερωτήσεις – αν και όταν τους το επιτρέψουν οι «άλλοι μαθητές"! Ελπίζουμε να τους καταφέρουμε να κάνουν και οι ίδιοι τις κατασκευές των παιδιών, σε δικές τους ομάδες – κάτι που μέχρι τώρα όλοι «το θέλουν» αλλά η πράξη τους διαψεύδει :-)

Πώς θα δουν οι γονείς τι κατασκεύασαν τα παιδιά και τι αποκόμισαν από το κάθε Εργαστήριο ;

Από την πρώτη μέρα, στο τέλος κάθε εργαστηρίου, οι δημιουργίες των παιδιών εκτίθενται στην αίθουσα. Με ομαδική παρουσίαση από τα παιδιά και με την σχετική εξήγηση για το σκεπτικό και τη μεθοδολογία της κάθε ομάδας που έφτιαξε την εκάστοτε κατασκευή, οι γονείς θα αποτελούν το πρώτο ακροατήριο των παιδιών τους και μάλιστα καλούνται να τους υποβάλλουν όποια σχετική ερώτηση επιθυμούν.   Ναι, κάθε μέρα  σε  κάθε εργαστήριο! 

Τελικά τι προσπαθείτε να κάνετε στο CityLab;

To βαθύτερο νόημα και ο “extra” στόχος του CityLab είναι να αποδείξουμε στα παιδιά μας ότι μπορούν/δύνανται να σχεδιάσουν οι ίδιοι ένα robot, από το Α ώς το Ω, και όχι να αντιγράφουν απλά ένα έτοιμο (αδιάφορο αν είναι απλό ή δύσκολο) robot. Η πρόκληση αυτή τους δίνεται τουλάχιστον μία φορά το μήνα.  

Για  παράδειγμα τα παιδιά μας έχτισαν πρωτότυπες μηχανικές και ηλεκρομηχανολογικές κατασκευές, δημιούργησαν χωρίς έτοιμες βιβλιοθήκες αλγόριθμο A.I. και πρόγραμμα για τρίλιζα, έφτιαξαν ορισμένα από τα κλασσικά arcade games και ξέρουν πολύ καλά πόσο αληθινά το χάρηκαν τα ίδια
Η χαρά αυτή δεν συγκρίνεται με καμία αντιγραφή έτοιμης κατασκευής, όσο εντυπωσιακή και να φαίνεται προς τρίτους. 

Τέλος, με συγκεκριμένα soft skills που τους καλλιεργούμε  έρχεται και η εκμάθηση ποικίλων δεξιοτήτων καθώς προετοιμάζονται για την πολυπλοκότητα των προκλήσεων που τους περιμένουν, για θέσεις εργασίας που δεν υπάρχουν σήμερα, αλλά και για να χειριστούν πράγματα που τα ρομπότ "δεν θα κάνουν ποτέ", όπως η δημιουργικότητα, οι διαπροσωπικές δεξιότητες και η επίλυση πρωτότυπων προβλημάτων!

Θέλω να ρωτήσω κάτι ακόμη…

Στείλτε το στο όπου θα σας απαντήσουμε προσωπικά και πιθανώς να το δείτε αναρτημένο στο site μας αν αφορά σε γενικό ενδιαφέρον.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

 

Copyright © 2014-2024 CityLab IKE – Γ.Ε.ΜΗ.: 130882103000, Α.Φ.Μ.: 800586309 – Υπηρεσίες Σχολών Εκπαιδευτικής Ρομποτικής
Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος/All rights reserved. Design + programming by makebelieve.