Ίδρυση

Σοφία Δρακάκη

Η εταιρεία δημιουργήθηκε το 2014 από τη Σοφία Δρακάκη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, M.Sc.Computer Engineering, με πολυετή εμπειρία σε σεμινάρια πληροφορικής, business analysis, software development και project management εφαρμογών σε ιδιαίτερα απαιτητικά περιβάλλοντα και έργα πληροφορικής.

Η Σοφία Δρακάκη, μητέρα δύο παιδιών, διαπίστωσε το κενό που υπάρχει στο χώρο της πρακτικής επαφής των σημερινών παιδιών με την επιστήμη και την τεχνολογία αλλά και στο πεδίο της ανάπτυξης της δημιουργικής ευφυίας τους.

Έτσι, αποφάσισε να καλύψει αυτό το κενό σχεδιάζοντας ένα χώρο με σεβασμό στις ανάγκες και με στόχο την εξέλιξη του κάθε παιδιού χωριστά (γνωστικά και κοινωνικά).

Γιατί Ρομποτική και εργαστήρια STEM 

Αρχικά, η Ρομποτική επιλέχθηκε σαν μία μεθοδολογία που φέρνει τα παιδιά σε επαφή ταυτόχρονα με την επιστήμη και την τεχνολογία, σωστά και ευχάριστα, αφού είναι κατάλληλη και σύγχρονη παιδαγωγικά αλλά και τεχνοκρατικά. Στη συνέχεια προστέθηκαν και άλλα STEM Labs...

Βασική πεποίθηση στο CityLab είναι ότι η Ρομποτική θα έχει τεράστια εξέλιξη και διείσδυση στην καθημερινότητά μας τα αμέσως επόμενα χρόνια, με τρόπους και αποτελέσματα, που σήμερα ίσως μοιάζουν με επιστημονική φαντασία. Ας μην ξεχνάμε ότι αυτό ακριβώς έγινε τα τελευταία χρόνια με την αλματώδη εξέλιξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών (hardware αλλά και software) και αυτό γίνεται ήδη με την τέταρτη τεχνολογική επανάσταση... 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

H CityLab Ι.Κ.Ε. έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης για την Ποιότητα σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 και Σύστημα Διαχείρισης Υπηρεσιών Μη Τυπικής Εκπαίδευσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 29993:2017, και έτσι εγγυάται την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσίες μη τυπικής εκπαίδευσης.

Εκ μέρους της Διεύθυνσης υπάρχει η δέσμευση να διαθέσει τους απαιτούμενους πόρους και μέσα με σκοπό την πλήρη και διαρκή εφαρμογή των συστημάτων αυτών σε όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας.

Εκ μέρους της Διοίκησης και των εργαζομένων της εταιρίας, η Πολιτική Ποιότητας εκφράζει την πεποίθηση και τη δέσμευση μας για την απόλυτη τήρηση των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων, την καθιέρωση μετρήσιμων στόχων για την Ποιότητα, την επίτευξη τους, την ευαισθητοποίηση του προσωπικού και συνεργατών μας προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς και της διαρκούς προσπάθειας βελτίωσης μας και προαγωγής του επιπέδου της Ποιότητας, μέσω του Συστήματος Διαχείρισης που εφαρμόζουμε σε εναρμόνιση με τα πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 29993:2017.

  • Οι βασικοί άξονες για την υλοποίηση της πολιτικής μας είναι:
  • Η δέσμευση της Διοίκησης για την παροχή όλων των απαραίτητων πόρων και μέσων.
  • Η απόλυτη τήρηση της ισχύουσας Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας που διέπει τις δραστηριότητες της CityLab.
  • Ο καθορισμός ποιοτικών στόχων και η συστηματική παρακολούθηση της υλοποίησής τους και ανασκόπησή τους.
  • Η επικοινωνία και ενημέρωση προς κάθε ενδιαφερόμενο μέρος, ώστε να γνωρίζει τις αρχές μας και τα αποτελέσματα των προσπαθειών που καταβάλουμε για τη βελτίωση των επιδόσεων μας σε θέματα ποιότητας.
  • Η διαρκής εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων μας και των συνεργατών μας, ώστε να ενθαρρύνουμε την ενεργό συμμετοχή τους για την διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.

Η παρούσα Πολιτική ανασκοπείται σε κάθε ανασκόπηση του Συστήματος Διαχείρισης και αναθεωρείται εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Δρακάκη Σοφία
Διευθύνων Σύμβουλος

 

Copyright © 2014-2024 CityLab IKE – Γ.Ε.ΜΗ.: 130882103000, Α.Φ.Μ.: 800586309 – Υπηρεσίες Σχολών Εκπαιδευτικής Ρομποτικής
Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος/All rights reserved. Design + programming by makebelieve.