Ρομποτική

Εργαστήρια Ρομποτικής - κοινά χαρακτηριστικά

- Σχεδιασμός και δημιουργία μηχανών που κινούνται αυτόνομα και μπορούν και αλληλοεπιδρούν με το περιβάλλον τους (=ρομπότ)!
- Κατασκευές κλιμακούμενης δυσκολίας και πολυπλοκότητας - δημιουργία, προγραμματισμός, βελτίωση των χαρακτηριστικών του ρομπότ σε όλα τα πεδία του (hardware, software, mechanics, electronics).
- Σχεδίαση και υλοποίηση του μοντέλου με βελτιώσεις και ανταλλαγή ιδεών για εύρεση εναλλακτικών λύσεων.
- Χρήση του software για συλλογή πληροφοριών.
- Ανατροφοδότηση του ρομπότ για να ρυθμιστεί το τελικό αποτέλεσμα.
- Εργασία με ποικιλία σε απλές και σύνθετες μηχανές, αισθητήρες, γρανάζια, μεθόδους μετάδοσης κίνησης.
- Μέτρηση χρόνου και απόστασης, πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός, διαίρεση, τυχαιότητα και χρήση μεταβλητών.
- Πειραματισμός, ανάλυση, σύνθεση. Επανάληψη.
- Περιγραφή και δημοσιογραφικό γράψιμο, διήγηση, επεξήγηση και ερμηνεία σε τρίτους του τι δημιουργήσαμε και πώς.

- Μηχανικά ζώα, αυτόματες γέφυρες, αντισεισμικές κατασκευές, αυτόματα parking, χρηματοκιβώτια, γερανοί, βραχίονες, μέτρηση βαρύτητας, smart cars, ρύθμιση κυκλοφορίας, smart cities, γραμμές παραγωγής - τα πάντα!
- Στόχος των εργαστηρίων είναι τα παιδιά να γίνουν πραγματικοί δημιουργοί.

Εργαστήρια Ρομποτικής ανά ηλικία

Κάθε παιδί ξεκινά την πρώτη του επαφή με τη Ρομποτική σε εργαστήριο ανάλογα με την ηλικία του και στη συνέχεια προχωρά στην επόμενη κατηγορία ανεξαρτήτως ηλικίας.

 [6+] - R_SPK1

Εκπαιδευτική πλατφόρμα Lego Spike Essential

 [7+] - R_WD2

Εκπαιδευτική πλατφόρμα Lego WeDO2

 [10+] - R_SPK2

Εκπαιδευτική πλατφόρμα Lego Spike Prime

 [10+] - R_EV3

Εκπαιδευτική πλατφόρμα Lego EV3 Mindstorms

 

 

Copyright © 2014-2024 CityLab IKE – Γ.Ε.ΜΗ.: 130882103000, Α.Φ.Μ.: 800586309 – Υπηρεσίες Σχολών Εκπαιδευτικής Ρομποτικής
Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος/All rights reserved. Design + programming by makebelieve.