Αστροφυσική

Θεματολογία στα Εργαστήρια Αστροφυσικής

- Μαθαίνουμε πώς λειτουργεί το Σύμπαν καθώς συνεργαζόμαστε και δημιουργούμε ρομποτικές και ηλεκτρομηχανολογικές κατασκευές για να κατανοήσουμε καλύτερα το διάστημα.
- Κατασκευάζουμε ποικιλία αυτοματισμών και ρομπότ για να μάθουμε πώς δημιουργούνται οι πλανήτες και τι είναι οι δορυφόροι.
- Μαθαίνουμε πώς λειτουργούν τα (ρομποτικά) τηλεσκόπια και πώς ακριβώς οι επιστήμονες μπορούν να εντοπίσουν πλανήτες σε άλλα Αστρικά Συστήματα. Άντληση και επεξεργασία δεδομένων από τηλεσκόπια.
- Απαντάμε σε ερωτήσεις όπως: τι είναι οι αστερισμοί, τι είναι η έκλειψη Ηλίου, τι υπάρχει στην “σκοτεινή πλευρά” της Σελήνης, τι προβλήματα αντιμετωπίζουν οι επιστήμονες και οι μηχανικοί στην εξερεύνηση του Σύμπαντος;
- Πειραματιζόμαστε με όχημα όλες τις κατασκευές μας και στόχο τη βελτίωσή τους και τη δική μας καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας του Σύμπαντος
-Εξερευνούμε τη δημιουργία αστεριών σε νεφελώματα, πρωτο-πλανητών και πλανητών και μεθόδους εντοπισμού πλανητών σε άλλα Αστρικά Συστήματα.
- Εξωπλανήτες.
- Tι προβλήματα αντιμετωπίζουν οι επιστήμονες και οι μηχανικοί στην εξερεύνηση του Σύμπαντος;
- Αποστολές fly-by, orbiters, landers / rovers. Πώς σχεδιάζονται, με τι εξοπλισμό;


Για όλα τα παραπάνω ανταλλάσσουμε ιδέες, συνεργαζόμαστε, επικοινωνούμε, παρουσιάζουμε σε τρίτους, αναπτύσσουμε τη διαίσθησή μας και το ενδιαφέρον μας στην Αστροφυσική και σε καθένα από τα πεδία του STEM, ενδυναμώνουμε δεξιότητες έρευνας και επίλυσης προβλημάτων και δημιουργούμε με μεθοδολογία project management – «όπως οι μεγάλοι».

Γίνεται συνεχής παρατήρηση, πειραματισμός, ανάλυση και σύνθεση των δημιουργιών μας. Μαθαίνουμε να περιγράφουμε, να ερμηνεύουμε και να παρουσιάζουμε φαινόμενα που συμβαίνουν στο Σύμπαν.

Τελικά, ερχόμαστε σε επαφή με την Αστροφυσική, ως πραγματικοί δημιουργοί και εξερευνητές.

Εργαστήρια Αστροφυσικής ανά ηλικία

 [8+] - Αστροφυσική - (A_ASP)

Αστροφυσική 1

 [12+] - Αστροφυσική 2 - (A_ASP2)

Αστροφυσική 2

Copyright © 2014-2024 CityLab IKE – Γ.Ε.ΜΗ.: 130882103000, Α.Φ.Μ.: 800586309 – Υπηρεσίες Σχολών Εκπαιδευτικής Ρομποτικής
Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος/All rights reserved. Design + programming by makebelieve.